Woonrijp maken havengebied + aanbrengen damwanden

11 november 2020

WOONRIJP MAKEN HAVENGEBIED FASE 1 + AANBRENGEN RESTERENDE DAMWANDEN GRACHT

Met het afronden van de bouw van de laatste woningen op dok 3 & 4, is er nu voldoende ruimte voor Dusseldorp om te starten met de werkzaamheden binnen het havengebied. In de periode vanaf medio november wordt er tot en met mei 2021 gewerkt aan achtereenvolgens:

  • het aanbrengen van de resterende damwanden (zie figuur 1)
  • het woonrijp maken van het havengebied (zie figuur 2).

Aanbrengen resterende damwanden

Een deel van de damwand, welke de huidige kade vormt, wordt verwijderd om in de toekomst de noordelijke aansluiting van de gracht op de Oude IJssel te kunnen realiseren. In het verlengde van de al aangebrachte damwand, wordt de resterende damwand aangebracht. De damwand vormt uiteindelijk de kade van de gracht. Voor zowel de nog aan te brengen, als voor de bestaande damwand geldt, dat de verankering van deze damwanden nog aangebracht moet worden. Het aanbrengen van de damwanden inclusief de verankering is noodzakelijk voor de aanleg van de gracht.

Figuur 1: Nog aan te brengen damwanden

Geluidsoverlast door heiwerkzaamheden

Deze werkzaamheden brengen helaas enige geluidsoverlast en trillingen met zich mee. Om deze reden is in 2018 de damwand bij dok 4, dok 3 en een gedeelte van dok 2 al aangebracht. Van het aanbrengen van de damwanden bij dok 1 en 5 verwachten we slechts beperkte hinder, omdat dit op ruime afstand van aanwezige woningen plaatsvindt. Ook wordt gebruik gemaakt van een hoogfrequentieblok. Dit betekent dat de stalen platen met een hoge frequentie (en dus sneller) in de bodem geheid worden.

De damwanden die al zijn aangebracht, moeten nog wel verankerd worden. Dit staat op de planning voor de eerste week van december. Het verankeren gebeurt middels zogeheten ‘klapankers’ die al trillend worden aangebracht. Het intrillen van de verankering, geeft minder trillingen dan het trillen van de damwandplanken, maar kan plaatselijk wel geluidsoverlast geven, zeker gezien het feit dat deze werkzaamheden in de nabijheid van woningen worden uitgevoerd. Een extern bedrijf wordt ingeschakeld om deze trillingen te meten en te monitoren om zo de overlast voor de omgeving beperkt te kunnen houden.

Woonrijp maken havengebied

Vanaf de jaarwisseling wordt gestart met het woonrijp maken van het havengebied bij dok 3 & 4. Bij deze werkzaamheden zijn naast Dusseldorp diverse aannemers betrokken. Deze aannemers realiseren achtereenvolgens de trappen en het betonwerk aan de damwand, de damwandbekleding van hout- en metselwerk en een houten aanmeersteiger. Wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond, kan de gracht worden ontgraven en wordt ook de doorbraak richting de bestaande Oude IJssel gerealiseerd (zie figuur 2).

Werkgrens Haven en Gracht Iseldoks Doetinchem

Figuur 2: Woonrijp maken van het havengebied, inclusief ontgraven eerste deel van de gracht.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd

De werkzaamheden aan de damwanden, inclusief het trillen van de verankering, starten in de week van maandag 7 december 2020. Vanaf maandag 23 november, worden hier voorbereidende werkzaamheden voor uitgevoerd. De werkzaamheden aan de damwanden duren (onder voorbehoud van omstandigheden) tot maximaal week 5 van het nieuwe jaar. In de kerstvakantie worden gedurende twee weken geen werkzaamheden uitgevoerd.

Met het woonrijp maken van het havengebied wordt gestart na de jaarwisseling. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot en met mei 2021.

Het aanbrengen van straatwerk/trottoir langs de kade van dok 3 & 4 wordt als laatst uitgevoerd. Dit vindt plaats in de maanden april en mei 2021. Tot die tijd kunt u gebruik maken van de tijdelijke verhardingen die zijn aangebracht.

Onze werktijden

Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Bij onvoorziene situaties als weersomstandigheden, kunnen de geplande werkzaamheden uitlopen. We proberen de overlast voor u zo minimaal mogelijk te houden.

Uw Veiligheid

Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht middels afzettingen. Neemt u deze in acht. Betreding van het werkterrein is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen met Dusseldorp. Hulpdiensten zijn op de hoogte van onze werkzaamheden en wijzigingen ten behoeve van de bereikbaarheid

Contact

Voor vragen kunt u de omgevingsmanager van Dusseldorp ISM persoonlijk benaderen. De omgevingsmanager is Robbin Wantia, telefoon 06-57124489, e-mail r.wantia@dusseldorp.nu.

Bij voorbaat onze excuses voor de eventuele overlast. Wij hopen op uw begrip.

← Terug naar nieuws