Iseldoks: nieuws

Centraal in Doetinchem, ten zuiden van de historische binnenstad, is gestart met de bouw van de nieuwe woonwijk Iseldoks. Stads wonen aan het water.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Alle woningen Iseldoks Intermeco zijn verkocht

In oktober zijn er in Iseldoks Intermeco nog enkele nieuwe driekamerappartementen gerealiseerd. Anno december kunnen we inmiddels melden dat al deze woningen voorzien zijn van een nieuwe eigenaar! Wij wensen de toekomstige bewoners een fijne toekomst toe in het mooie Iseldoks.

Werkzaamheden stadsgracht gaan beginnen

Op maandag 10 december 2018 wordt er een start gemaakt met de realisatie van de nieuwe stadsgracht bij de Oude IJssel. Voor de aanleg van de stadsgracht gaan we damwanden, bestaande uit stalen platen, plaatsen. De damwanden, die straks de kademuren van de stadsgracht vormen, worden aangebracht door ze verticaal in de bodem te heien.

De werkzaamheden brengen helaas enige geluidsoverlast en trillingen met zich mee. De werkzaamheden zijn echter noodzakelijk voor de aanleg van de gracht. Om de geluidsoverlast zo beperkt mogelijk te houden, wordt een hoogfrequentieblok toegepast. Dit betekent dat de stalen platen met een hoge frequentie en dus sneller in de bodem geheid worden.

De werkzaamheden voor de eerste fase  starten op 10 december en duren circa 2 weken. Er wordt gewerkt tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Bij onvoorziene situaties kunnen de geplande werkzaamheden uitlopen. We proberen de overlast voor u zo minimaal mogelijk te houden.

Iseldoks = “Klein Venetië” in Doetinchem

In De Gelderlander van 15 september is alles te lezen over het project Iseldoks.

Men noemt dit gebied zelfs “Klein Venetië”, een droomplek aan de Oude IJssel. Een groot compliment voor een bijzondere ontwikkeling aan de rand van het centrum van Doetinchem en natuurlijk de Oude IJssel.

Want wie wil er nu niet wonen op loopafstand van het centrum en de verschillende voorzieningen? Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief. Of volg ons via Facebook en Twitter.

Bouw update Iseldoks

Tegen het einde van het jaar worden de eerste woningen in Het Pakhuis, onderdeel van het Havenkwartier, opgeleverd. De gemeente zorgt in dok 4 voor de inrichting van de openbare ruimte, de parkeerplaatsen en de entree aan de voorzijde van het gebouw. 

In dok 3 Nieuwe Haven en dok 2 is de gemeente druk bezig met het uitvoeren van het saneringsplan. De verwachting is dat begin 2019 wordt gestart met de bouw van de woningen in dok 3, Nieuwe Haven.

De selectieprocedure om te komen tot één marktpartij, die de realisatie van dok 5 (het eiland) voor zijn rekening neemt, loopt nog. Het is de bedoeling dat eind 2018 bekend is wie verantwoordelijk wordt voor de realisatie van de woningen en de parkeergarage op het eiland. Het eiland krijgt een speels uiterlijk met hoogtes variërend van 1 tot 8 verdiepingen. Stel je eens voor wat een mooi uitzicht je hebt over de Oude IJssel door de vele balkons en terrassen!

Nieuwsgierig naar het vervolg? Alle ontwikkelingen kun je op de voet volgen via onze website, nieuwsbrief en natuurlijk via Facebook en Twitter.

Bouwt u ook mee? Start tenderprocedure Iseldoks – Dok 5

Na de verkoop van Dok 3 en Dok 4 wordt nu Dok 5 ‘Het Eiland’ op de markt gezet. Een autoluw eiland met een stedelijk karakter. De gemeente Doetinchem zoekt een marktpartij die als partner wil meedenken over de totale opgave en de ontwikkeling op korte termijn kan realiseren. Op dinsdag  3 juli start hiervoor de tenderprocedure. Kijk voor meer informatie op de flyer.

Tijdelijke afsluiting C. Missetstraat en definitieve afsluiting Rivierstraat

Het terrein tussen de Oude IJssel en de C. Missetstraat wordt bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat er riolering wordt aangelegd en dat de kabels en leidingen voor de nieuwe gebouwen worden gelegd.

Tijdelijke afsluiting C. Missetstraat
Op maandag 4 juni worden de riolering en kabels en leidingen aangesloten op de bestaande stelsels. Om dit mogelijk te maken wordt de C. Missetstraat afgesloten van 4 juni tot en met 8 juni 2018. In de tussentijd wordt er gebruik gemaakt van omleidingsroutes voor fiets en gemotoriseerd verkeer.

Definitieve afsluiting parkeerterrein Rivierstraat
Vanaf 4 juni wordt ook begonnen met het bouwrijp maken van de volgende gronden binnen Iseldoks. Hierdoor vervallen vanaf dat moment de parkeerplaatsen en de toegangsweg aan de Rivierstraat. Er wordt een tijdelijke weg aangelegd waardoor de woningen en de horecagelegenheid aan de Rivierstraat bereikbaar blijft.

Terug naar boven