Tijdelijke afsluiting C. Missetstraat en definitieve afsluiting Rivierstraat

28 mei 2018

Het terrein tussen de Oude IJssel en de C. Missetstraat wordt bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat er riolering wordt aangelegd en dat de kabels en leidingen voor de nieuwe gebouwen worden gelegd.

Tijdelijke afsluiting C. Missetstraat
Op maandag 4 juni worden de riolering en kabels en leidingen aangesloten op de bestaande stelsels. Om dit mogelijk te maken wordt de C. Missetstraat afgesloten van 4 juni tot en met 8 juni 2018. In de tussentijd wordt er gebruik gemaakt van omleidingsroutes voor fiets en gemotoriseerd verkeer.

Definitieve afsluiting parkeerterrein Rivierstraat
Vanaf 4 juni wordt ook begonnen met het bouwrijp maken van de volgende gronden binnen Iseldoks. Hierdoor vervallen vanaf dat moment de parkeerplaatsen en de toegangsweg aan de Rivierstraat. Er wordt een tijdelijke weg aangelegd waardoor de woningen en de horecagelegenheid aan de Rivierstraat bereikbaar blijft.

← Terug naar nieuws