Werkzaamheden stadsgracht gaan beginnen

4 december 2018

Op maandag 10 december 2018 wordt er een start gemaakt met de realisatie van de nieuwe stadsgracht bij de Oude IJssel. Voor de aanleg van de stadsgracht gaan we damwanden, bestaande uit stalen platen, plaatsen. De damwanden, die straks de kademuren van de stadsgracht vormen, worden aangebracht door ze verticaal in de bodem te heien.

De werkzaamheden brengen helaas enige geluidsoverlast en trillingen met zich mee. De werkzaamheden zijn echter noodzakelijk voor de aanleg van de gracht. Om de geluidsoverlast zo beperkt mogelijk te houden, wordt een hoogfrequentieblok toegepast. Dit betekent dat de stalen platen met een hoge frequentie en dus sneller in de bodem geheid worden.

De werkzaamheden voor de eerste fase  starten op 10 december en duren circa 2 weken. Er wordt gewerkt tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Bij onvoorziene situaties kunnen de geplande werkzaamheden uitlopen. We proberen de overlast voor u zo minimaal mogelijk te houden.

← Terug naar nieuws