Veel gestelde vragen project Iseldoks

9 april 2020

Veel gestelde vragen project Iseldoks. In dit artikelen behandelen wij een aantal veel gestelde vragen betreft het project Iseldoks. Speciaal opgesteld voor (toekomstige) bewoners en andere geïnteresseerden.

Werkzaamheden langs de C. Missetstraat en aanbrengen keermuur

Op maandag 6 april is gestart met het verleggen van kabels en leidingen langs de C. Missetstraat (vanaf de Spinbaan t/m dok 3 Nieuwe Haven). Fietsers langs de C. Missetstraat, uit de richting van het centrum, worden tijdelijk omgeleid over de Stationsstraat naar het fietspad langs het spoor. De werkzaamheden duren tot aan de bouwvakvakantie medio juli 2020. In dezelfde periode van mei tot en met juli wordt ook gewerkt aan de realisatie van de keermuur tussen de C. Missetstraat en de Handelskade. Deze keermuur vangt het hoogteverschil tussen de C. Missetstraat en de Handelskade op. De tijdelijke inrit blijft hierbij toegankelijk zodat dok 4 te allen tijde bereikbaar blijft. Al deze werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Doetinchem uitgevoerd.

Wanneer wordt de Handelskade definitief ingericht?

Als de werkzaamheden van het verleggen van de kabels en leidingen en het aanbrengen van de keermuur zijn afgerond, wordt na de bouwvakvakantie in augustus gestart met het woonrijp maken van de Handelskade bij dok 3 Nieuwe Haven en dok 4 het Havenkwartier. Er wordt eind augustus begonnen met de inrichting van de Handelkade bij dok 4 en van daaruit wordt doorgewerkt richting het centrum. De voorlopige planning is dat de Handelskade tot en met de kruising van de Meerpaal met de C. Missetstraat eind oktober 2020 is ingericht. Er wordt daarbij een nieuwe tijdelijke inrit gerealiseerd nabij de Meerpaal met de C. Missetstraat die dok 3 en 4 ontsluit. Tijdens deze werkzaamheden blijft dok 4 bereikbaar voor autoverkeer. Ook deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Doetinchem.

Hoe is het parkeren op het Havenkwartier (dok 4) geregeld?

De parkeerplaatsen bij het pakhuis zijn gereed en volgens parkeereis ingericht. Hier geldt betaald parkeren. Aan de Handelskade voor de Loodshuizen heeft de gemeente voorzien in tijdelijke parkeervakken door middels van langsparkeren. Hiermee wordt de parkeerdruk binnen dok 4 verminderd. De definitieve parkeerplaatsen worden na de zomer ingericht, deze zijn medio oktober 2020 klaar. Tot die tijd hebben vergunninghouders ook de mogelijkheid om te parkeren aan de noordelijke Handelskade (nabij De Walmolen) en op de Wei van Ome Karel aan de Terborgseweg. Gratis parkeren is altijd mogelijk op het Sturko parkeerterrein aan de Stationsstraat.

Wanneer wordt het binnenplein op het Havenkwartier ingericht?

De inrichting van de openbare ruimte op het binnenplein van het Havenkwartier (dok 4) wordt ingericht door Plegt bouwgroep. Hiermee wordt in het voorjaar van 2020 gestart. Het binnenplein is nog voor de bouwvakvakantie gereed. Op het binnenplein worden openbare parkeerplekken ingericht waar tegen betaling kan worden geparkeerd. Voor bewoners is er de mogelijkheid om een parkeervergunning aan te vragen.

Inrichting binnenplein dok 4, Plegt

Op welk moment wordt het binnenplein op Nieuwe Haven voltooid?

Op dit moment werkt Koopmans Projecten hard aan de realisatie van dok 3 Nieuwe Haven. De verwachting is dat medio september 2020 de eerste woningen worden opgeleverd. Het binnenplein, met mogelijkheid tot parkeren, wordt in opdracht van Koopmans in september 2020 woonrijp gemaakt en daarbij voorzien van de definitieve bestrating. Deze werkzaamheden sluiten aan op het woonrijp maken van de Handelskade. Het binnenplein op dok 3 is eigen terrein. Parkeren is hier bestemd voor bewoners. Voor informatie over parkeren binnen dok 3 kunt u terecht bij Koopmans.

Voor wie is het betaald parkeren op Iseldoks?

Op Iseldoks geldt betaald parkeren voor iedereen, van maandag t/m zaterdag van 09.00 ‘s morgens tot 21.00 uur ’s avonds. Parkeren is alleen mogelijk binnen de parkeervlakken. Alle actuele informatie over parkeren in Doetinchem is terug te vinden op www.doetinchem.nl/parkeren. Met vragen over parkeren of voor het aanvragen van een parkeervergunning kunt u terecht bij BUHA.

Hoe komt de groene inrichting eruit te zien langs de Oude IJssel en het Handelsgebouw?

De groenstrook langs de Oude IJssel, vanaf het fietspad tot aan de toekomstige ingang van de Haven, wordt het eerst ingericht. Langs de Oude IJssel blijft een rietkraag gehandhaafd. Verder worden er bomen aangeplant en komt er ruig gras te staan dat maximaal 2x per jaar wordt gemaaid. Hierdoor krijgt de zone een natuurlijke uitstraling. Er komt hier en daar langs de oever nog Japanse duizendknoop voor. Dit is een plant die niet in de natuur thuishoort. Er worden proeven gedaan binnen de gemeente om de Japanse duizendknoop op locaties terug te dringen (bijvoorbeeld door elektrocutie of stoom). Bomen die voorzien zijn in het plan zijn soorten die langs het water thuishoren zoals elzen en wilgen (schietwilg, kraakwilg, katwilg en waterwilg).

Bereikbaarheid bedrijven, verhuiswagens, schoonmaakdiensten

De Handelskade is de openbare toegangsweg voor Iseldoks dok 4, 3, 2 en 1. Straks komt daar de Meerpaal nog bij die dok 5 ‘Het Eiland’ zal ontsluiten. Op deze wegen is autoverkeer toegestaan. Alle overige wegen, zoals straks langs de gracht (Iseldoks), worden als trottoir ingericht en zijn niet bestemd voor autoverkeer of ontsluiting van de woningen. Hetzelfde beeld is nu al te zien bij Iseldoks Intermeco langs de zijde van de C. Missetstraat.

Wat speelt er nog meer op Iseldoks?

De gemeente Doetinchem is op dit moment druk bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van dok 2 zuid en dok 5 ‘Het Eiland’. Dok 2 is inmiddels verkocht aan een ontwikkelaar. Hierover volgt binnenkort meer nieuws. Dok 1 wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. Hiervoor zijn de gebouwen die er stonden al gesloopt. Aan het eind van 2020 wordt vervolgens gestart met de ontwikkeling van de 1e deel van de haven dat medio 2021 gereed moet zijn. Dit werk volgt zodra Plegt de bouwplaats heeft opgeleverd aan de gemeente.

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief via www.iseldoks.nl en je bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Ook maken wij gebruik van Twitter en Facebook.

← Terug naar nieuws