Update werkzaamheden kade

23 maart 2021

Afgelopen november informeerden wij u over de werkzaamheden aan de gracht en de haven. Wellicht is het u opgevallen, dat er de afgelopen periode buiten aan de gracht weinig werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

In november zijn door een door ons extern ingeschakeld bedrijf de resterende damwanden aangebracht en zijn damwanden die er al stonden verankerd in de ondergrond. Het verankeren van deze damwanden bij dok 3 en 4 is gebeurd middels zogeheten ‘klapankers’ die trillend in de grond zijn aangebracht. Eenmaal in de grond klappen deze uit waardoor de damwand wordt vastgezet.

Helaas hebben wij moeten constateren, dat bij de controle van de werkzaamheden een deel van de verankering van de damwand niet het gewenste resultaat heeft behaald met betrekking tot treksterkte in de ondergrond. Om de oorzaak hiervan te achterhalen zijn er de afgelopen periode diverse onderzoeken uitgevoerd. Wij zijn momenteel nog in afwachting van de resultaten van deze onderzoeken.

De verwachting is dat wij medio april kunnen vaststellen welke acties nodig zijn om de verankering aan de benodigde treksterkte te laten voldoen. Afhankelijk hiervan verwachten wij een aantal ankers bij te moeten plaatsen in de kade, ter hoogte van dok 3 & dok 4. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting enkele dagen duren. In een later stadium vinden er ook soortgelijke werkzaamheden plaats aan het noordelijk gelegen deel van de kade.

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat er geen gevaarlijke of onveilige constructie is ontstaan. Wel zullen we aanvullende verankeringen moeten aanbrengen alvorens de gracht te gaan ontgraven en de kade volledig belast kan worden. De werkzaamheden aan de trappen en het betonwerk aan de damwand worden aansluitend opgepakt. Dit betreft het plaatsen van houten damwandbekleding, een houten aanmeersteiger en het uitvoeren van metselwerk. Wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond kan een deel van de gracht en haven worden ontgraven. De doorbraak naar de Oude IJssel wordt gerealiseerd wanneer de ruwbouw van Dok 5, Schippersdok, gereed is.
Dat deze onvoorziene omstandigheden nadelige gevolgen hebben voor de planning van de inrichting van het Havengebied is helaas onvermijdelijk. Deze onvoorziene omstandigheden hebben geen negatieve gevolgen voor de bouw van de resterende bouwblokken.

(Geluids)overlast door heiwerkzaamheden

Bij de aanvullende werkzaamheden moeten opnieuw zogeheten ‘klapankers’ al trillend worden aangebracht. De trillingen zijn minimaal, maar kunnen plaatselijk wel geluidsoverlast veroorzaken. Uiteraard doen wij ons best om deze overlast tot een minimum te beperken.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Robbin Wantia, de omgevingsmanager van Dusseldorp ISM.U kunt hem bellen via 06-57124489, of mailen via r.wantia@dusseldorp.nu.

Onze excuses voor de eventuele overlast. Wij hopen op uw begrip.

← Terug naar nieuws