Nieuwsbrief juli 2022 is uit

13 juli 2022

In deze nieuwsbrief leest u over de laatste ontwikkelingen op Iseldoks. Graag informeren wij u over de voltooiing van Iseldoks Zuidkade. En ook langs de toekomstige gracht zijn volop ontwikkelingen. Lees snel verder en u bent weer helemaal bij.

De kade krijgt vorm

Dusseldorp Infra werkt hard aan de aanleg van de kade op Iseldoks. De contouren van de kade krijgen meer vorm. De bestrating ligt erin, het eerste baksteen metselwerk en de trappen zijn klaar. Leuk om te vermelden is dat dit betonwerk ter plekke wordt gemaakt. Het wordt dus niet voorbereid in de fabriek. Echt handwerk!

Nog geen verbinding met Oude IJssel
Na de bouwvak wordt gestart met het ontgraven van de haven. Voorlopig kan er nog geen verbinding worden gemaakt met de Oude IJssel. Hiervoor moeten eerst de woningen op het Schippersdok (het eiland) gereed zijn. Anders kan de stabiliteit tijdens de bouw niet worden gewaarborgd. 

Water in de haven
Ondanks dat er voorlopig nog geen bootjes in de haven kunnen aanleggen, komt er eind van dit jaar wel water in de haven. Door middel van een aantal tijdelijke buizen onder water naar de Oude IJssel wordt de haven voorzien van vers water, zodat de waterkwaliteit op peil blijft. 

Aanlegplaatsen
Heeft u eerder aangegeven interesse te hebben in een aanlegplaats? Dan kunt u erop rekenen dat wij er bij u op terug zodra dit aan de orde is. De procedure voor de uitgifte van aanlegplaatsen wordt te zijner tijd opgestart.

De kade en aanlegsteiger bij het Havenkwartier

Oplevering woningen Zuidkade deze zomer

De nieuwbouw in Zuidkade (dok 2 zuid) is nagenoeg gereed. De projectontwikkelaar is bezig met de laatste werkzaamheden aan het binnenterrein. De eerste woningen worden nog voor de bouwvak opgeleverd. De rest volgt na de bouwvak. Dan wordt ook de Handelskade definitief ingericht: de weg, stoep en parkeerplaatsen worden aangelegd.

Tijdelijke inrichting Meerpaal
De Meerpaal, de weg tussen De Nieuwe Haven (dok 3) en Zuidkade (dok 2 zuid), wordt nog niet aangelegd. Hiermee moet worden gewacht tot de centrale brug naar het Schippersdok klaar is. Er zijn inmiddels al wel ondergrondse containers geplaatst voor het huisvuil.

Bestrating gracht
Direct aan de gracht ligt nu tijdelijke bestrating, Er is nog niet bekend wanneer hier de kade wordt gerealiseerd en de definitieve bestrating wordt aangebracht. 

Zuidkade nagenoeg klaar voor oplevering.

Start bouw brug naar Schippersdok

Na de zomer start Dusseldorp Infra met de aanleg van de meest noordelijke brug op Iseldoks (het dichtst bij het centrum). Het is één van drie bruggen die het vasteland straks verbinden met het Schippersdok. De brug loopt van de toekomstige straat Dukdalf (tussen dok 1 en dok 2 noord) naar het Schippersdok en wordt geschikt voor gemotoriseerd verkeer. 

Bouw Schippersdok
De brug wordt nu alvast aangelegd zodat hiervan gebruik kan worden gemaakt door bouwverkeer. Ook de nutsvoorzieningen worden via de brug naar het Schippersdok ontsloten. Naar verwachting is de brug eind dit jaar klaar voor gebruik. Begin 2023 wordt gestart met de bouw van het Schippersdok. 

De ‘kop’ van het eiland Schippersdok wordt zichtbaar.

Restauratie historische havenkraan

Op het meest noordelijke puntje van het Schippersdok (het eiland) komt een historische havenkraan. Het gaat om een met de hand aangedreven hijskraan gemaakt net na de Tweede Wereldoorlog. De kraan bestaat uit een mast en een beweegbare giek. Dit type ‘laadboom’ werd vroeger gebruikt op schepen en op scheepswerven.
 
Timmerfabriek Agterhof
Voor zover bekend stond deze havenkraan vroeger op het terrein van de voormalige houthandel annex timmerfabriek Agterhof. Hij stond aan de zuidkant van de Oude IJssel, ongeveer honderd meter ten westen van de Rivierstraat.

Proefopstelling bij Wopereis van de havenkraan.

3D model
De afgelopen tijd is er door Wopereis gewerkt aan de restauratie van de kraan. Een vierdejaars student werktuigbouwkunde en stagiair bij Wopereis hield zich hiermee bezig. De kraan was beschadigd en niet meer helemaal compleet. Daarom is er eerst een 3D model gemaakt. Op basis daarvan heeft de student missende of beschadigde onderdelen nagemaakt. Dat gebeurde op zo authentiek mogelijke wijze en op ware grootte.

De kraan is klaar
De kraan is inmiddels helemaal klaar. Wanneer hij op het Schippersdok wordt geplaatst is nog niet bekend.

Zomer

Met dank aan Niek Wonnink voor de prachtige drone foto’s.

← Terug naar nieuws